Language switcher

Social

 

Во тек се градежните активности во рамки на проектот “Изградба на локален пат врска со регионален пат Р 2431, викенд населба Вртешка, село Кепекчелија и село Калаузлија, општина Карбинци”

 Во тек се градежните активности во рамки на проектот “Изградба на локален пат врска со регионален пат Р 2431, викенд населба Вртешка, село Кепекчелија и село Калаузлија, општина Карбинци”, проектот  е со вкупна вредност од 14.959.084,15 денари и се реализира со финансиски средства обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ко-финансирање од општина Карбинци и истиот го имплементира Центарот за развој на Источен палнски регион, Штип.

Во моментот се асфалтираат трите пристапни патишта со вкупна должина од 1.586 метри (Вртешка 788,99м, Кепекчелија 348,53м и Калаузлија 448,62м).

Изведувач на работите е ДПТУ Ескаватори-МК ДООЕЛ Скопје и крајниот рок за завршување на градежните активности е 15 август 2020 година.

Реализацијата на овој проект е многу значајна за Источниот регион, бидејќи се инвестира во подобрување на локалната патна инфраструктура во руралните средини со што се придонесува во подобрување на квалитетот на живот на населението во истите.