Финалната конференција за изработка на Програмата за развој на Источен плански регион 2020-2024, на 03.12.2020 година

На ден 03.12.2020 година се одржа финалната конференција за изработка на Програмата за развој на Источниот плански регион 2020-2024 која се одржа онлајн на виртуелната платформа ZOOM со почеток во 11.00ч. На средбата учестуваа 50 учесници: Градоначалници - членови на Советот за развој на Источен плански регион, вработени во Центарот за развој на Источен плански регион, претставници на Министерство за локална самоуправа, Биро за Регионален Развој и други министерства, донаторската заедница, засегнати страни од Источен плански регион (претставници на општини, јавни институции, приватен и граѓански сектор), и др.

Повеќе...

Потпишување на договот и воведување во работа, проект „Доградба и реконструкција на Дом за стари лица - Берово”.

На 05-ти октомври 2020 година, Центарот за развој на Источен плански регион го потпиша Договорот за јавна набавка на работи за: „Доградба и реконструкција на Дом за стари лица - Берово” согласно Договорот за реализација на инвестицискиот проект од Грантовата шема на Проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“.

Повеќе...

Обука за користење и десиминирање на информациите од Агрометеоролошките станици

 Бизнис Центарот во рамките на Центарот за развој на Источен плански регион,  организира обука за користење и десиминирање на информациите од Агрометеоролошките станици на ден 23.09.2020 година (среда) во х. Изгрев Штип.

Вакви Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделски култури и животна средина во ИПР беа поставени во сите општини од регионот.

Повеќе...

Започна поставувањето на „Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделски култури и животна средина во ИПР“

Во Кочани, Виница и Зрновци беа  поставени првите агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури во Источен пласки регион.

Вкупната вредност на проектот изнесува 2.169.00,00 денари  без ДДВ преку Програмата за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, а финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Повеќе...

Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури во регионот во ИПР

Центарот за развој на Источен плански регион потпиша договор за поставување на Агрометеоролошки станици за заштита на земјоделските култури во регионот, со што до крајот на Ноември месец 2020 ќе биде поставена по една станица во секоја општина во ИПР. Проектот е со вредност од 2.169.00,00 денари преку Програмата за одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој, а финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Повеќе...

Потпишан Договорот за Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади - Општина Пехчево

На 04 јуни 2020 година (четврток) во општина Пехчево се потпиша Договорот за Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади - Општина Пехчево во рамки на проектот “Збогатување на туристичката понуда со партерно уредување на урбана опрема на Црнодолски водопади”, помеѓу Центарот за развој на Источен плански регион, фирмата Изведувач на градежните работи ДППГТУ КОП Инженерин ДООЕЛ Скопје и Општина Пехчево.

Повеќе...

Во тек се градежните активности во рамки на проектот “Изградба на локален пат врска со регионален пат Р 2431, викенд населба Вртешка, село Кепекчелија и село Калаузлија, општина Карбинци”

 Во тек се градежните активности во рамки на проектот “Изградба на локален пат врска со регионален пат Р 2431, викенд населба Вртешка, село Кепекчелија и село Калаузлија, општина Карбинци”, проектот  е со вкупна вредност од 14.959.084,15 денари и се реализира со финансиски средства обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ко-финансирање од општина Карбинци и истиот го имплементира Центарот за развој на Источен палнски регион, Штип.

Повеќе...

Започнaа градежните работи на „ Конзервација и реставрација на црква „Св.Власие“ “ во рамки на проектот „Културен мост низ вековите“

Центарот за развој на Источен плански регион ги започна градежните активностите за конзервација на црквата „Св. Власие“ на тврдината Исар во Штип во рамките на проектот: „Културен мост низ вековите“.

Повеќе...

Источниот плански регион го задржа првото место за својата транспаретност

транспарентност

Како што објави USAID North Macedonia, Источниот плански регион го задржа првото место што го имаше и минатат година и остана лидер меѓу регионите според активната транспарентност со просечно исполнување на обврските од 68,3 %, што е дури и подобрување за 6,3 процентни поени за една година. Со значително подобрување на активната транспарентност две години по ред, Македонска Каменица изби на првото место во регионот, со високи 85,9% исполнетост на обврските од активната транспарентност.

Како се рангирани останатите општини од регионот дознајте на http://www.ccc.org.mk/images/stories/ia2020.pdf

Страница 1 од 35