Language switcher

Social

 

Потпишан договор за „Реконструкција на културен дом „Тошо Арсов“ во општина Виница“

На 05 мај 2020 година се потпиша договорот за изведба на работите за „Реконструкција на културен дом „Тошо Арсов“ во општина Виница, помеѓу Центарот за развој на Источен плански регион и изведувачот Техника ДООЕЛ Радовиш.

Проектот е во вредност од околу 16 милиони денари и ќе се реализира со финансиски средства обезбедени од Министерството за локална самоуправа – Биро за регионален развој преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2020 година, како и дополнително кофинансирање од страна на општина Виница.

Со реконструкцијата на културниот дом „Тошо Арсов“ во Виница ќе се изврши модернизација на целиот објект и ќе се добие нов лик, како и набавка на опрема потребна за одржување на најразлични културни манифестации.

Со реализацијата на овој проект ќе се создадат можности за развој на културниот туризам и ќе се придонесе кон зголемување на капацитетот на регионалната соработка преку заедничко промовирање на регионот низ активности од областа на културниот туризам.