Видео

За луѓето се работи

Посета во утринската програма на МРТВ. За луѓето се работи. Не се работи само за животните, за луѓето се работи - меѓи Не се работи само за птиците, за луѓето се работи Не се работи само за животните, за луѓето се работи
Дебати

Програма за зачувување на природата

Чекор понапред во зачувувањето на природата во Македонија Кон одржливо управување со шумите Биолошката разновидност во сливот на река Брегалница

Источен плански регион на Република Македонија

„Центар за развој на источен плански регион“ - во медиумите

Проекти

<Меѓугранична соработка за климатските промени Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН

Фото албуми

View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaf3837dafd5

View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria9e34c3920a

View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria72599e5129
Одржана работилница „Основни принципи и компоненти на еко туризмот“ Потпишан Договор за изградба на Регионалниот музеј на ретки минерали Меѓународна Koнференција „Добри практики за регионален развој во Источен плански регион“
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriadb396c32ae
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriacd437cd04c
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria6c343139a6
Потпишан договор за реализација на проект „Изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница во Берово“ Обучени компании од Источен плански регион на РСМ и менторска поддршка на МСП во рамки на проектот „Акцелератор на знаења за МСП“ МЕКА Работилница за идентификација на проектни идеи / концепти за Иновативен проект во  рамки на проектот „Оддржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria3c2faa1f8f
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria487352ef53
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria83057766d6
Eднодневна регионална Koнференција „Партнерство за забрзана децентрализација, инклузивен и одржлив развој“ Инфо сесија за презентација на Инструментот за кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации.  Презентација на 16те одобрени проекти во рамки на  грантовата шема за инвестициските и иновативните проекти и потпишување на договорите за истите

View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria9e67a5c752

View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaa6ff796fdf
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria00f54e351f
Сакај ја Македонија ЦРС-Брегалница 07.04.2014 Промоција на центарот
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriab91e775b4d
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria540ba4e2b4
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriade26fe3420
Бизнис центар Македонско-Бугарски Евро денови - Бизнис без граници Патеката на железната завеса
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria6f7b5d46e1
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria178b10805a
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria5baa26c363
Коференција за улогата на жената Работилница 28.05.2009 КРЕАТИВА
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria1a3f502920
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria1c8b29a1c7
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriab37dc2eb29
Потпишани договори за туризам и ГАП, 16.06.2014 Потпишување на договори за финансирање на проекти Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци - Фаза I
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria18a9c3be6b
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriaa2b6e1417b
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriade9604b9a9
Дворно уредување и оградување на Туристички инфо центар Пониква Опрема за опремување на туристички инфо центар Пониква Промоција на природни вредности на Лесновски кратер (Инфо знаци / табли)
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria551f6fe5e6
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleria3cccf556a1
View the embedded image gallery online at:
http://www.arhiva.eastregion.mk/multimedia#sigProGalleriacff0e3fa13
Зелени згради за заедничка зелена иднина - ГРЕЕН Подобрување на можност за развој на спортско-рекреативен и езерски туризам во Источен Паркот на Макфест